Založit novou webovou stránku nebo e-shopChci nový web

Novinky


Mateřská a základní škola Konice a komise pro příměstskou část Konice Vás srdečně zvou na

VÁNOČNÍ BESÍDKU + SLAVNOSTNÍ ROZSVĚCOVÁNÍ VÁNOČNÍHO STROMKU

Akce se koná 1. prosince. Program začne v 16:30 v kulturním domě v Konicích. Po skončení programu se přesuneme před kulturní dům a spolu se zástupci města v 17:00 rozsvítíme vánoční strom pro naši obec. Letošní stromek byl srdečně věnován od místního obyvatele. Pro děti i dospělé je připraveno drobné občerstvení, zahřát se můžeme svářákem - ti nejmenší čajem. Přijďte pomalu nasát vánoční atmosféru a podívat se na vystoupení dětí.

Těšíme se na Vás

16. 11. 2016 - Zdroj článku: Administrátor, Foto: www.znojmocity.cz


Komise pro příměstskou část Konice a Hostinec Na kopci vás srdečně zvou na akci

ROZLOUČENÍ S PRÁZDNINAMI

20. srpna 2016 od 15:00 hod

Areál Hostince Na kopci a kulturního domu Konice

Občerstvení zajištěno (gril a udírna), malování na obličej, herní stanoviště, v 17:00 kouzelnické vystoupení

+ Pro dospělé: Ochutnávka vín od místních vinařů v KD spojena s výstavou vzpomínkových fotografií na starší kulturní akce v obci

Akce se koná za podpory komise pro příměstskou část Popice

13. 8. 2016 - Zdroj článku: Administrátor


Konické pálení čarodějnic

Komise pro příměstskou část Konice Vás srdečně zve na akci "Pálení čarodějnic", která se koná 30. dubna 2016 v myslivecké klubovně Lesanka v Konicích

- Začátek akce v 18:00
- Občerstvení zajištěno
- Odměna pro velké i malé čarodějnice
 
Těšíme se na Vás

20. 4. 2016 - Zdroj článku: Administrátor


Nová komise obce

Téměř po roční absenci byla opět založena komise pro příměstskou část Konice, která se zabývá všeobecnými záležitostmi naší obce a připomínkami zdejších občanů. Komise byla schválena radou města Znojma 22. února po podání žádosti v uvedeném složení:

předseda: Michaela Habrdlová
členové: Ing. Radomír Němec, Pavel Boďa, Tomáš Vecheta, Jiří Březina
 

Při této příležitosti byla obnovena obecní nástěnka u obchodu, na kterou byla z pravé strany nainstalovaná schránka pro připomínky a návrhy od občanů. Dále na ní budou uvedeny např. aktuální problémy obce a jejich průběh řešení

Těšíme se na spolupráci

Komise pro příměstskou část Konice

7. 4. 2016 - Zdroj článku: Administrátor, Foto: Administrátor


KONICE- ochutnávka místních vín pro místní

V sobotu 9. 4. 2016 proběhne od 14:00 v areálu domku č. p. 96 pokusný první ročník ochutnávky konických vín pro konické občany. Přijďte ochutnat vína od sousedů, posedět a popovídat si.
Srdečně zvou koničtí vinaři a pořadatelé
 

5. 4. 2016 - Zdroj článku: Administrátor


Přednášky v Konicích a Popicích

Spolek Pulsatilla zve na akce pořádané v městských částech
Konice a Popice.

První přednáška "O lidových tradicích z Konic, Popic
a okolí" proběhne v úterý 29. 3. 2016 od 17:30 v Rodném domě Charlese
Sealsfielda v Popicích. Přednášet bude etnograf Jihomoravského muzea
ve Znojmě Jiří Mačuda.

Druhá přednáška "Houby jedlé, nejedlé i léčivé" botanika Radomíra
Němce se bude konat v úterý 12. 4. 2016 od 17:30 na témže místě v
Popicích.

Třetí akce nazvaná "Konice - odrazy minulosti" se uskuteční
v úterý 24. 5. 2016 od 17:30 v Konicích na faře (č.p. 25) a o historii
Konic na ní bude přednášet místní badatel a kronikář Pavel Boďa.

Celý program zakončí vycházka na téma "Letní plané rostliny na talíři" opět
s Radomírem Němcem. Sraz bude v sobotu 25. 6. 2016 v 9:30 v Konicích u
hospody.

Přehled všech akcí viz přiložený leták

Těšíme se na Vaší návštěvu
 

6. 3. 2016 - Zdroj článku: Pulsatilla z.s.


Uplynulo 70 let od konce 2. světové války

Informací o událostech květnových dnů roku 1945 v naší obci se dochovalo velmi málo. Původní německá kronika se kdesi nenávratně ztratila (zřejmě byla spálena) a pamětníků není už téměř žádných. Připomeňme si tak alespoň něco málo z toho, co nám do dnešních dnů zbylo.....

- Obec v té době měla změněný název na Waldberg

- Hlavní obecní kancelář místního nacistického vedení se nacházela v budově místní fary. Zde úřadoval nacisty dosazený starosta Franz Angerbauer s obecním sekretářem Ignazem Noisserrem, oba koničtí občané. Do budovy fary byla přestěhována mateřská školka a školní výuka byla přerušena, jelikož ve školní budově se ubytovalo ustupující německé vojsko, které celý interiér školy do svého odchodu zaneřádilo a zničilo

- Na jaře byl do fronty povolán i starosta Angerbauer a místní farář Adalbert Eder, za kterého pak pořádal bohoslužby popický farář Fischer. Angebauer se již nikdy nevrátil, o Ederovi nejsou známy žádné informace

- První sovětští vojáci se v obci ukázali 8. května v dopoledních hodinách. Počet vojáků a způsobené škody nejsou známy. Objevuje se informace, že na farním dvoře mučí zdejší občany a výše postavené úředníky

- 1. června se ujal funkce vládního komisaře a ředitele školy první nový český občan Konic František Štambera, který převzal obecní kancelář ve farní budově do svých rukou. Z obyvatel se v obci nachází většinou už jen starci a ženy, se kterými je prý složitá domluva

- Po návratu sovětských vojsk do obce byly 11. června zatčeni bývalý konický starosta a majitel hostince u horního rybníka Rudolf Meister, obecní sekretář Ignaz Noisser, kovářský mistr Ruppert Till, učitel Karl Kupka a ještě další muži, kteří byli odvezeni do vězení okresního soudu ve Znojmě

- Definitivní konec války ukazuje, že z Konic na bitevním poli zemřelo 27 mladých mužů a 19 otců od rodin

 

Poslední německý starosta Konic Franz Angerbauer (vlevo) a první český občan Konic a správní komisař obce František Štambera (vpravo)

2. 5. 2015 - Zdroj článku: Administrátor, Foto: Administrátor


"Skaliska" nebo "Feuerberg" ?

Skalky, vřesy, stromy... Zřejmě každá generace místních obyvatel má ještě dnes v živé paměti sáňkování nebo bezstarostné dovádění s kamarády na kopci zvaném "Na Skaliskách" nebo také "Skaliska".
Ale jaký význam měla tato skalní vyvýšenina se starým názvem "Feuerberg - Ohňová hora" kdysi? Jak to bylo přesně, to už ví jen ona sama ale nám známá historie prozrazuje, že dávným německým obyvatelům toto místo sloužilo pro oslavu dne letního slunovratu. Ještě před válkou byla tato tradice udržována a dle dostupných autentických záznamů probíhala takto:

Přes celý den nosili mládenci z vesnice na "Feuerberg" velké množství roští, otýpky kmínků vinné révy a dřevo a vše pak navrstvili na sebe na jednu velkou hromadu. Večer se obyvatelstvo shromáždilo před hostincem Rudolfa Meistera, aby za záře pochodní společně s tělovýchovným spolkem vzdali čest padlým hrdinům před pomníkem první světové války u kostela. Poté se všichni za zpěvu písní přesunuli na "Feuerberg". Když dorazili, ujal se slova předseda spolku, který hovořil o smyslu a účelu této slavnosti a vyzíval účastníky, aby zachovávali čistého ducha v příhraničních oblastech a udržovali věrnost. Píseň "Flamme empor"-"Ať vzplane plamen" pak byla signálem pro zažehnutí haldy dřeva, oheň šlehal vysoko do noci a souzníce  se zpěvem.

Z "Feuerbergu" se dalo dohlédnout daleko do jihomoravské krajiny a hluboko na území Dolního Rakouska. Kam až člověk mohl dohlédnout, všude k noční obloze šlehaly plameny spřízněnosti ostatních obcí.

Když oheň dohořel, skákali mládenci přes dohasínající řeřavé uhlíky, aby tak složili zkoušku odvahy. Zpívaly se vlastenecké písně a všichni se společně těšili na přicházející období léta. S písní "Wenn alle untreu werden"-"Když všichni zradí" byla pak slavnost u konce a lidé se společně přesunuli do hostince, kdy při víně a pivu, zpěvu a hudbě halasně oslavovali začátek léta.

Řekněme, že tento zvyk scházení se obyvatel na "Skaliskách" přetrval i přes české obyvatelstvo. Jen s tím rozdílem že se nazýval "Lampiónový průvod" a vše bylo s poněkud jiným nádechem....


  

6. 10. 2013 - Zdroj článku: Administrátor, Foto: Administrátor


Smutný osud konického faráře

Jak je známo, v Konicích zastávali funkci duchovního správce/faráře většinou lidé české národnosti. Důvodem bylo vlastnictví místní farnosti, které mělo v rukou český řád Premonstrátů v Praze na Strahově. Faráři vycházeli s německými obyvateli velmi dobře a veliká úcta jim byla prokazována i vedením obce.

Po připojení německých pohraničních oblastí k nově vzniklé ČSR, se v r.1919 stal novým konickým farářem Zikmund Vladimír Sudík. Jeho, z počátku klidný nástup a důstojné zastávání místního farního úřadu, vystřídal v r.1939 šok, když s nástupem Hitlera k moci a vyhnáním Čechů z německých obcí na něj bylo uvaleno falešné obvinění pro pochybné užívání církevního majetku. Sudík byl nucen odejít z Konic a byl přeřazen na faru do Úhonic nedaleko Prahy. Tam ale službu dlouho nevykonával. 15.června r.1940 byl zatčen Gestapem a celou válku prožil v koncentračním táboře. Jako vyčerpaný a zlomený muž zemřel dva týdny po skončení války v mateřském klášteře Strahov. Dnes již zůstal zapomenut.....

18. 8. 2013 - Zdroj článku: Administrátor, Foto: Administrátor archiv Gestapo


Je libo sklenici vody?

Je základní podmínkou života. Již ztráta 20% jejího obsahu v našem těle je smrtelná.... Ano, řeč je o vodě, která kdysi představovala základní element při osídlování krajin. Souvislost s naší vesničkou má tato tekutina již od počátku jejího založení, kdy se v pověsti obce hovoří o holubici a vodním prameni potoka na úpatí Kraví hory. Pojďme si spolu připomenout místa, která kdysi tvořila nejdůležitější část správného chodu vesnice a v jakém stavu se nachází dnes : 

1. Rybník u školy - Jedním z nejstarších a hlavních zdrojů vody v Konicích byl malý rybník naproti budově školy. Tato pradávná retenční nádrž se stavidlem regulovala pramen v potoce z blízké studny, a sloužila jako dočasná zásobárna vody v období sucha pro celou spodní část a tehdy zároveň starou původní vesnici. Počátky vybudování tohoto rybníka tedy můžeme hledat již v době středověku. Bohužel, postupnou modernizací a pokrokem vývoje začal svůj význam pomale ztrácet - již v polovině 20.století záznamy uvádějí, že rybník často vysychá. Definitivní rozhodnutí o budoucnosti tohoto starobylého díla padlo v r.1963, kdy vedení obce začalo s jeho zavážením. Dnes ho připomíná pouze velká zatravněná plocha s nefunkční pumpou a vzrostlá lípa u zbytků studny v zadní části.

2. Horní rybník - Postupným rozšiřováním Konic na počátku 18.století směrem do kopce, bylo nutné opatřit zdroj vody i pro domy nad rybníkem u školy. Tím vznikl horní rybník, který měl u kraje cesty směrem na Kraví horu také studnu. Z počátku měla nádrž břehy nezpevněné a velikostně byla o polovinu menší jak v současnosti. V 50. a 60. letech provedli noví občané úpravu okolí a po celém obvodu rybníka postavili kamennou zídku, opatřenou zábradlím. Dokonce byla pro zájemce možnost si rybník za 150 kč/měsíc pronajmout. Bez pravidelné údržby se ale nádrž za několik let silně znečistila a dlouhá léta již neplní svoji funkci. Studna s pumpou byla zdemolována a zatopena. Poslední čištění dna a břehů proběhlo v letech 2007 až 2008.

3. Rybník u kovárny - Tento malý a nenápadný rybníček se nacházel u bývalé kovárny kovářského mistra R.  Tilla, po válce A. Ryšavého. Kdy vznikl, nelze s jistotou říci, kroniky a záznamy o něm mlčí. Byl napájen kamennou studnou, která se dochovala do dnes. Vykazuje prvky velkého stáří. V 90.letech 20.století zbyla po rybníčku jen vyschlá a zarostlá prohlubeň. V r.2008 bylo na jeho místě zbudováno dětské hřiště.

10. 8. 2012 - Zdroj článku: Administrátor, Foto: Administrátor, soukromý archiv


Vyčištění břehů konického rybníka

V neděli 29.4 proběhlo "menší" vyčištění břehů obecního rybníka. Byly odstraněny náletové dřeviny a posbírány odpadky. Odvoz veškerého odpadu zajistila Městská zeleň Znojmo. Akci, které se bohužel zúčastnilo jen necelých deset lidí, organizovala konická komise.

11. 5. 2012 - Zdroj článku: Administrátor, Foto: Administrátor


Vítejte na stránkách obce Konice u Znojma

Milí návštěvníci, jsem rád, že Vás po roční práci mohu opět uvítat, a to na nové webové stránce obce. Po tříletém působení domény www.Konice.Mistecko.cz ve vodách internetu, která již přestala plnit čím dál více náročnější požadavky, jsem se rozhodl založit nové. Stránky jsou stále ve vývoji, takže prosím omluvte nefunkčnost a neúplnost některých sekcí, které budou postupně doplněny. Dostatek prostoru byl věnován zejména sekci Informace a Historie, kde máte možnost seznámit se s kompletní historií obce a shlédnout zajímavé fotografické přílohy. Veškerý obsah byl sepsán podle skutečných historických událostí a výpovědí. Doufám, že si stránka získá své stálé návštěvníky a bude se líbit. S pozdravem

Administrátor, Konice@email.cz

16. 2. 2012 - Zdroj článku: Administrátor, Foto: Administrátor

TOPlist